Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Pierwsza edycja szkoleń.

Szanowni Państwo, Centrum Wymiany Międzynarodowej informuje, iż ruszyła pierwsza edycja szkoleń w ramach projektu Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno.Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego partnerstwa (Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z. o. o. – koordynator projektu oraz União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme, Valbom e Jovim).

Działania projektowe współfinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się tematyką cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych, społecznych i edukacyjnych. Nowoczesny program szkoleniowy opracowany został w ramach Modelu zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (w wieku od 50 do 67 roku życia) do wzięcia udziału w szkoleniach. Kolejne edycje szkoleń planujemy uruchomić od września br.

Regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich (STA)

Informujemy, że Zarządzeniem nr 1147/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dn. 19. Czerwca 2017 r. został zmieniony regulamin wyjazdów nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu Erasmus +. Zgodnie z nowymi wytycznymi regulaminu rozpoczynamy przyjmowanie wstępnych zgłoszeń na wyjazdy STA i STT na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18. Zgłoszenia można składać do Centrum Wymiany Międzynarodowej. Decyzją rektora termin składania zgłoszeń na semestr zimowy 2017 mija dnia 14.07. 2017 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Centrum Wymiany Międzynarodowej, w zakładkach Erasmus+ Nauczyciele i Erasmus+ Pracownicy.

 

Regulamin wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami (STT)

Informujemy, że Zarządzeniem nr 1148/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dn. 19. czerwca 2017 r. został zmieniony regulamin pracowników niebędących nauczycielami (STT) w ramach programu Erasmus +. Zgodnie z nowymi wytycznymi regulaminu rozpoczynamy przyjmowanie wstępnych zgłoszeń na wyjazdy STA i STT na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18. Zgłoszenia można składać do Centrum Wymiany Międzynarodowej. Decyzją rektora termin składania zgłoszeń na semestr zimowy 2017 mija dnia 14.07. 2017 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Centrum Wymiany Międzynarodowej, w zakładkach Erasmus+ Nauczyciele i Erasmus+ Pracownicy.

 

Rada IROs Forum obradowała w IFE

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich, akademickich uczelni państwowych. Podstawowe zadania IROs Forum to między innymi: promowanie uczelni partnerskich w kraju i za granicą, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni, organizacja szkoleń i konferencji, wypracowywanie wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy, inicjowanie projektów oraz podejmowanie nowych wyzwań w procesie internacjonalizacji uczelni.

Forum powstało w styczniu 2008 roku na mocy partnerskiej umowy o współpracy i obecnie tworzy je 20 uczelni. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a przyjęcie w poczet członków IROs Forum odbywa się poprzez deklarację członkostwa oraz odpowiednią uchwałę władz statutowych po uzyskaniu zgody większości interesariuszy.

EKO plakat - konkurs

Centrum Wymiany Międzynarodowej zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym, organizowanym przez instytucję partnerską – firmę Trianon!

Ogłoszenia


E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - pula środków wyczerpana

Informujemy, że pula środków na wyjazdy nauczycieli i pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku ak. 2014/15 została wyczerpana
Wnioski na kolejny rok ak. będzie można składać już na przełomie maja i czerwca br.
Więcej informacji wkrótce!

22-04-15 | Więcej...